SP Utrecht

SP fracties G5 hekelen halfbakken asielcompromis

23-04-2015De SP-gemeenteraadsfracties in Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben forse kritiek op het landelijke asielakkoord. Gisteren besloten de VVD en PvdA dat er in de vijf grote steden opvang blijft voor mensen die mee willen werken aan hun terugkeer. Het gaat echter om een tijdelijke oplossing voor slechts enkele weken. De vijf SP-fracties spreken daarom van een non-oplossing en roepen hun stadsbesturen op in actie te komen.

› Lees verder

Connexxion neemt leerlingenvervoer na zomer over

23-04-2015In september 2014 stelde de SP naar aanleiding van meerdere incidenten binnen het leerlingenvervoer in Utrecht schriftelijke vragen aan de wethouder. Tevens startte de SP samen met ouders een onderzoek, wat begin 2015 resulteerde in het rapport  ‘Leerlingenvervoer in beweging’ . Hierin zijn de klachten en verhalen van ouders gebundeld die de SP binnen heeft gekregen op haar meldpunt leerlingenvervoer. Inmiddels is bekend geworden dat de gemeente heeft besloten om het leerlingenvervoer niet langer bij taxibedrijf Klomp neer te leggen, maar de aanbesteding te gunnen aan Connexxion.

› Lees verder

Onduidelijkheid over status zwakke scholen

14-04-2015Gisteren heeft de SP een persbericht uitgebracht over de zwakke scholen binnen het voortgezet onderwijs in Utrecht. Op basis van de beschikbare informatie op de site van de Inspectie van het Onderwijs heeft de SP een overzicht gemaakt van zwakke scholen in Utrecht. De SP is blij met de vele reacties die dit teweeg heeft gebracht. Tegelijkertijd roept het ook een hoop nieuwe vragen op. Het lijkt er namelijk op dat de informatie op de site van de inspectie van het onderwijs niet helemaal up-to-date is.  Daarmee geeft het een onduidelijk en onvolledig beeld van de kwaliteitsbeoordelingen van de Utrechtse opleidingen.

› Lees verder

Utrechts voortgezet onderwijs onder de maat

13-04-2015Eind maart kwam wethouder Kreijkamp met een brief over het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit van het onderwijs in Utrecht. De SP is erg blij dat er in het basisonderwijs in Utrecht geen zwakke scholen meer zijn en dat er zelfs 3 basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs het predicaat ‘excellente school’ hebben gekregen. Hiermee is de stad koploper in Nederland. Dat past in de ambitie van Utrecht om stad van ‘Kennis en Cultuur’ te zijn.Tegelijkertijd maakt de SP Utrecht zich zorgen om de kwaliteit van bepaalde delen van het onderwijs in de stad. Zo hebben nog steeds 3 van de 7 VWO opleidingen in Utrecht het predicaat  ‘Zwak’,  heeft de enige school voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (ZMOK) in Utrecht het predicaat ‘Zwak’ en zijn twee grote spelers binnen het VMBO onderwijs ‘Zwak’ en ‘Zeer Zwak’.

› Lees verder

Neem schulden serieus en voorkom escalaties

10-04-2015De man uit Overvecht die zijn woning dreigde op te blazen heeft voor veel opschudding gezorgd. Gisteravond besteedde NPO Radio 1 er aandacht aan in het programma 1 op straat. SP-raadslid Hilde Koelmans was te gast, evenals buurtbewoners van de man en een woordvoerder van woningbouwcorporatie Portaal.

› Lees verder

Breek de trend en bied hulp aan verwarde mensen

09-04-2015Vandaag was uitgebreid in media te volgen dat een man uit Overvecht dreigde zichzelf op te blazen wegens geplande woninguitzetting. Omliggende woningen en kinderopvang werden tijdelijk ontruimd. Het is een voorbeeld van iemand in verwarde toestand die een gevaar vormt voor zichzelf en zijn omgeving. Hoewel dit gelukkig goed is afgelopen, is duidelijk dat dit geen incident betreft. NOS.nl beschrijft een sterke landelijke toename van het aantal meldingen van en over verwarde mensen in de afgelopen jaren; van 40.000 in 2011 naar 60.000 in 2014. De politie, de Federatie Opvang en GGZ Nederland onderschrijven dat er sprake is van een sterke toename. Ook de SP maakt zich al langer zorgen over deze ontwikkelingen.

› Lees verder

Bijeenkomst ‘Stop werken zonder loon’

02-04-2015Op vrijdag 17 april vindt er een bijeenkomst van de FNV plaats over werken zonder loon. Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen in de bijstand. De bijeenkomst vindt plaats in het spoorwegmuseum en voorafgaand aan het programma is er de gelegenheid om hier gratis een kijkje te nemen. De daadwerkelijke bijeenkomst trapt om 12 uur af met een lunch en daarna zijn er verschillende sprekers, waaronder Sadet Karabulut van de SP.

› Lees verder

Thema-avond Zorg in Utrecht

26-03-2015Op woensdag 1 april organiseert de SP een thema- avond over de zorg in Utrecht. De avond zal in het teken staan van de problemen rondom de huishoudelijke hulp, de sluiting van de verzorgingstehuizen en de nieuwe taken die op het bordje van de gemeentes zijn gekomen.

Foto: SP.nl
SP-Tweede Kamerlid Nine Kooiman zal een toelichting geven op het landelijke beleid en de rol van de SP daarin. Ook zal de Utrechtse Raadsfractie uitleggen wat de problemen zijn in de zorg en op welke manier de SP daar in de gemeenteraad iets aan probeert te veranderen. › Lees verder

Ze hangen!

Foto: Michael Schulpen / SP Utrecht

19-03-2015De Utrechtse plakploeg heeft op woensdagavond 15 maart de campagne op gepaste wijze afgerond, met - zeer gewaardeerde - hulp van onze wethouder! 

› Lees verder

Na veel problemen nu goede hoop voor hulpmiddelen gebruikers

19-03-2015In juli 2014 klopte Remco bij de SP aan met een hulpvraag. Remco is een levenslustige man, maar afhankelijk van een rolstoel. Juist deze afhankelijkheid maakt hem kwetsbaar. Zijn stoel, die voor hem gelijk staat aan benen, begon het beetje bij beetje te begeven. In plaats van dat daar een blijvende oplossing voor gevonden kon worden, werd er door leverancier Welzorg steeds gezocht naar een tijdelijke houtje touwtje oplossing. Remco probeerde in aanmerking te komen voor een vervangende rolstoel, maar kreeg steeds te horen dat zijn stoel hiervoor nog niet oud genoeg was.

› Lees verder

Pagina's